REGULAMIN

W celu uniknięcia nieporozumień związanych z pobytem w Ośrodku Sosenka zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami:

  1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00.
  2. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo gości oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka, zgodnie z decyzją właściciela Ośrodka i organizatora turnusów-Piotra Pytasza, obowiązuje całkowity zakaz: palenia papierosów (m.in. w pokojach, na balkonach; Palenie jest dozwolone na zewnątrz budynku w wyznaczonym miejscu), spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychoaktywnych, odurzających. Naruszenie powyższego zakazu uprawnia właściciela Ośrodka do natychmiastowego zakończenia pobytu w stosunku do osoby naruszającej powyższy zakaz, w tym także do opiekuna podopiecznego naruszającego zakaz, bez prawa zwrotu opłaty za niewykorzystane świadczenia.
  3. Goście zobowiązani są do punktualnego stawiania się na posiłki, zabiegi lecznicze i inne zajęcia oferowane w Ośrodku. Spóźnienie skutkuje utratą w/w świadczeń.
  4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, piecyków elektrycznych, suszarek na grzyby, kuchenek gazowych.
  5. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia, zniszczenia majątku Ośrodka.
  6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samochody i rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka.
  7. Goście Ośrodka zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia pracowników Ośrodka o planowanym w Ośrodku noclegu osób je odwiedzających oraz do uregulowania należności za wszystkie świadczenia, z których będą korzystać.
  8. Kończąc pobyt w Ośrodku należy zgłosić się do pracownika obsługi w celu przekazania pokoju.
  9.  W razie nagłego pogorszenia zdrowia należy niezwłocznie powiadomić biuro Ośrodka,  rehabilitantów, obsługę Ośrodka lub telefonicznie 508061013.